Lucrări

Lucrări Aprilie 2019

Volum de rezumate cu ISBN 978-606-94539-7-1

RECOMANDĂRI PENTRU AUTORII DE CONFERINȚE:

Timp alocat pentru prezentare: conform Program Preliminar
Termen pentru trimiterea rezumatului: 21 aprilie 2019 la adresa contact@nutridietforum.ro

REDACTARE REZUMATE:

Pentru publicarea rezumatelor, textul va fi redactat în limbile română (folosind diacriticele românești) sau engleză. Articolele se trimit în format Word (extensia *.doc), cu corp de litera de mărimea 12, spațiate la 1 rând și jumătate. Manuscrisul va fi redactat cu respectarea următoarei succesiuni: titlul, autorii, rezumatul.
Autorii și coautorii vor furniza numele și prenumele complete, titulatura și instituția la care profesează, orașul și țara de reședință la data redactării manuscrisului, precum și un e-mail de contact. Rezumatul trebuie să se încadreze în limita a 2.000 de semne tipografice.

Lucrări Mai 2019

Volum de rezumate cu ISBN 978-606-94539-7-1

RECOMANDĂRI PENTRU AUTORII DE CONFERINȚE:

Timp alocat pentru prezentare: conform Program Preliminar
Termen pentru trimiterea rezumatului: 21 martie 2019 la adresa contact@nutridietforum.ro

REDACTARE REZUMATE:

Pentru publicarea rezumatelor, textul va fi redactat în limbile română (folosind diacriticele românești) sau engleză. Articolele se trimit în format Word (extensia *.doc), cu corp de litera de mărimea 12, spațiate la 1 rând și jumătate. Manuscrisul va fi redactat cu respectarea următoarei succesiuni: titlul, autorii, rezumatul.
Autorii și coautorii vor furniza numele și prenumele complete, titulatura și instituția la care profesează, orașul și țara de reședință la data redactării manuscrisului, precum și un e-mail de contact. Rezumatul trebuie să se încadreze în limita a 2.000 de semne tipografice.

Lucrări Martie 2018

Nota: Volumul de rezumate va avea ISBN 978-606-94539-2-6

RECOMANDĂRI PENTRU AUTORII DE CONFERINȚE:

  • Timp alocat pentru prezentare 20 minute
  • Termen pentru trimiterea titlului: 15 Februarie 2018 la adresa contact@nutridietforum.ro
  • Termen pentru trimiterea rezumatului: 25 Februarie 2018 la adresa contact@nutridietforum.ro

COMUNICĂRI ORALE:

  • Timp alocat pentru prezentare: 8 minute;
  • Termenul limita de transmitere a titlului este pana la 15 Februarie 2018 la adresa contact@nutridietforum.ro
  • Termenul limita de transmitere a rezumatului este pana la 25 Februarie 2018 la adresa contact@nutridietforum.ro

In condițiile nerespectării termenelor menționate, nu vom avea posibilitatea să includem lucrarea în programul manifestării științifice.

Pentru includerea în Programul Congresului și pentru prezentarea Comunicării orale, primul autor trebuie să achite taxa de participare, primind Volumul de Rezumate și Certificatul EMC (care atestă contribuția științifică respectivă). Coautorii care doresc Volumul de Rezumate și Certificat EMC au obligația să se înscrie la Congres și să achite taxa de participare.

COMUNICĂRI POSTER:

  • Termen pentru trimiterea titlului: 15 Februarie 2018 la adresa contact@nutridietforum.ro
  • Termen pentru trimiterea rezumatului: 25 Februarie 2018 la adresa contact@nutridietforum.ro

In condițiile nerespectarii termenelor mentionate, nu vom avea posibilitatea sa includem lucrarea in programul manifestarii stiintifice.

  • Dupa vizionare, continutul lucrarii va fi prezentat oral, in 3 minute;

Autorii și coautorii Comunicărilor poster primesc credite suplimentare, conform CMR.

Pentru includerea în Programul Conferintei si pentru prezentarea Comunicarii orale, primul autor trebuie sa achite taxa de participare, primind Volumul de Rezumate și Certificatul EMC (care atesta contriburia stiințifica respectiva). Coautorii care doresc Volumul de Rezumate și Certificat EMC au obligaria sa se inscrie la Conferinta si sa achite taxa de participare.

REDACTARE REZUMATE:

Pentru publicarea rezumatelor, textul va fi redactat în limbile romana (folosind diacriticele romanesti) sau engleza. Articolele se trimit în format Word (extensia *.doc), cu corp de litera de marimea 12, spatiate la 1 rand si jumatate. Manuscrisul va fi redactat cu respectarea urmatoarei succesiuni: titlul, autorii, rezumatul.

Autorii și coautorii vor furniza numele și prenumele complete, titulatura și institutia la care profeseaza, orasul si tara de resedinta la data redactarii manuscrisului, precum si un e-mail de contact.

Rezumatul trebuie sa se încadreze in limita a 2.000 de semne tipografice.